Agenda-setting

Agenda-setting (česky nastolování agendy) je pojem, který zpopularizoval výzkum Maxwella McCombse a Donalda Shawa z roku 1972. Tito profesoři, působící na University of North Caroline, sledovali chování médií během voleb. Ve svém výzkumu tvrdí, že masová média neovlivňují názory nebo postoje přímo, ale formují pozornost publika, a ukazují, že pokud se téma objevuje ve zpravodajství opakovaně a je na něj kladen důraz, publikum dané téma vnímá rovněž jako důležité.

Nastolování agendy lze v podstatě vnímat jako jakési soupeření témat o zájem veřejnosti. V jeden moment jsou přitom takových témat desítky a není v silách médií ani veřejných institucí věnovat se většímu množství z nich zároveň. To může vést k tomu, že některá témata se ve veřejném prostoru objeví, a některá nikoli, čímž tedy buď získají, nebo naopak ztratí v očích publika na důležitosti.[i]

Diskuze ve skupině:

Představte si, že můžete vybrat jedno téma, kterému se média budou věnovat. Co byste si vybrali?

Zdroje

[i] PROTESS, David. MCCOMBS, Maxwell. Readings on Media, Public Opinion, and Policymaking. New York a Londýn: Routledge, 1991. Citováno dne 13. 5. 2023. Dostupné i online na: https://www.routledge.com/Agenda-Setting-Readings-on-Media-Public-Opinion-and-Policymaking/Protess-McCombs/p/book/9780805808414

MCCOMBS, Maxwell. SHAW, Donald. The Agenda-Setting Function of Mass Media. The Public Opinion Quarterly, 1972, roč. 36, č. 2, 176–187. 

MCCOMBS, Maxwell. VALENZUEL, Sebastián. The Agenda-Setting Theory. Cuadernos de Información, 2007, č. 20, s. 44–50. Citováno dne 13. 5. 2023. Dostupné i online na: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=97120369004.

 

Zpět do obchodu