Agentury

Agentura zpravodajská (též tisková) je novinářská organizace, získávající informace a vytvářející zpravodajský obsah, který poskytuje primárně ostatním médiím. Agentury mohou být státní i soukromé. Dále se dělí podle působnosti na regionální, národní, mezinárodní a světové.

První zpravodajskou agenturou na světě byla francouzská Havas, založená roku 1835 v Paříži. K největšímu vzestupu agentur poté došlo ve 20. století, a to především díky novým technologiím (např. telegrafu). Zároveň jejich význam umocňovaly války, mezinárodní obchod nebo průmyslová expanze. Často se na jejich financování podílel stát. Od 90. let se pak mediální teoretikové zmiňují o „duopolu světového zpravodajství“, které ovládá americká Associated Press a britská Reuters. Nejznámější českou agenturou je ČTK, která vznikla roku 1918. ČTK je politicky a ekonomicky nezávislá a nejvíce je využívána českými redakcemi.[i]

Tip:

Prohlédněte si webové stránky ČTK http://www.ceskenoviny.cz.

Zdroje:

[i] MORCINEK, Jan. Zpravodajská agentura. mediator1.upmedia.cz, publikováno dne 13. 12. 2015, citováno dne 7. 5. 2023. Dostupné online na: http://mediator1.upmedia.cz/slovnicek/zpravodajska-agentura.

MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Čtvrté rozšířené a přepracované vydání. Praha: Portál, 2009.

 

Zpět do obchodu