Anonymní zdroje

Odvolávání se na anonymní zdroj je v žurnalistice dlouhodobě diskutované téma. Důvěryhodné novinářské články by totiž měly ideálně obsahovat dohledatelný a ověřitelný zdroj informací. Neznámé zdroje můžeme rozdělit na dva typy.

Prvním je článek bez jakéhokoliv zdroje. Takové články jsou zavádějící, protože si informace obsažené v článku nemůžeme ověřit.

Druhým typem jsou články, které odkazují na anonymní zdroj. České zákony umožňují novinářům ponechat své zdroje v anonymitě, pokud by odhalení mohlo informátora ohrozit. Kodex novináře říká, že „jestliže si zdroj informací přeje zůstat utajen, novinář je povinen zachovávat profesionální tajemství, i kdyby mu z toho měly vzniknout potíže“.

Neplatí tak, že všechny články s anonymními zdroji jsou manipulativní, zavádějící či nepravdivé. Novináři by však měli vysvětlit, proč je zdroj anonymní, a měli by zahrnout i další, neanonymní zdroje.[i]

anonimnízdrojeCMYK

Zdroje:

[i] Zákon č. 46/2000 Sb. Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon). Dostupné online na: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-46.

Bez Faulu. Chybějící zdroje. bezfaulu.net, citováno dne 13. 5. 2023. Dostupné online na: https://bezfaulu.net/medialni-fauly/chybejici-zdroje/.  

Syndikát novinářů České republiky. Etický kodex. syndikat-novinaru.cz, publikováno dne 25. 11. 1999, citováno dne 13. 5. 2023. Dostupné online na: https://www.syndikat-novinaru.cz/o-nas/etika/eticky-kodex/.  

SPJ Code of Ethics. spj.org, publikováno dne 7. 9. 2014, citováno dne 13.5.2023. Dostupné online na: https://www.spj.org/ethicscode.asp.  

 

Zpět do obchodu