Cenzura

Cenzura je omezení a kontrola komunikace, a to jak umělecké, tak i té mimoumělecké. V našem prostředí je známá především z období komunistické nebo nacistické diktatury. Cenzura je totiž jedním z poznávacích znaků diktatur.

Cenzura úzce souvisí se svobodou projevu, což je jedna ze základních svobod, která je v našem právním řádu zaručena Listinou základních práv a svobodde facto cenzuru přímo vylučuje, což je také uvedeno v čl. 17 odst. 3 Listiny.

Podle profesora Marka Steyna existuje dnes i tzv. plíživá cenzura. Ta spočívá v tom, že v některých zemích může vést publikování jednoho „nenávistného výroku“, který tak reálně ani nemusel být myšlen, k doživotnímu zákazu publikace, a tedy i k zásahu do svobody projevu. Jde o novodobý typ cenzury, který se pomalu začíná uplatňovat.[i]


Zdroje:

[i] HRABAL, Jiří. Cenzura v literatuře a umění střední Evropy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. Dostupné online na: https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html.

KUNA, Aleš. Plíživá cenzura (Bulletin č. 246). obcinst.cz, publikováno dne 14. 5. 2014, citováno 20. 6. 2023. Dostupné online na: http://www.obcinst.cz/pliziva-cenzura-bulletin-c-246/.

 

Zpět do obchodu