Circular reporting

Circular reporting, česky falešné potvrzení nebo kruhové zpravodajství, je situace, kdy určitá informace vypadá, že pochází z více různých nezávislých zdrojů, ale doopravdy pochází pouze ze zdroje jednoho.

Příkladem může být situace, kdy noviny X otisknou určitou falešnou informaci a následně ji převezmou noviny Y a noviny Z, které necitují původce zprávy, kterým jsou noviny X, ale za primární původní zdroj označí své redakce. Tudíž to v reálu vypadá, že daná falešná zpráva pochází ze tří nezávislých zdrojů – novin X, novin Y a novin Z.

Circular reporting je jednou z metod, která podporuje šíření dezinformací. Na místě je tedy zvýšená obezřetnost a kontrola informací, které média zveřejňují. Dále je s kruhovým zpravodajstvím spojeno pro čtenáře ztížené hledání původního zdroje informací.[i]


Zdroje:

[i] PODDAR, Gavish. Circular Reporting. gavishpoddar.medium.com, publikováno dne 25. 6. 2018, citováno dne 7. 5. 2023. Dostupné online na: https://gavishpoddar.medium.com/circular-repoting-20c80c5d1071.

MCCARTHY, Aisling. How to avoid circular reporting and spreading fake news. mediaupdate.co.za, publikováno dne 22. 2. 2017, citováno dne 7. 5. 2023. Dostupné online na: https://www.mediaupdate.co.za/media/126839/how-to-avoid-circular-reporting-and-spreading-fake-news.

 

Zpět do obchodu