Editor/ka

Editor/ka je podle Internetové jazykové příručky člověk, který řídí vydávání novin, ale i rozhlasové nebo televizní vysílání. V současné technologické době však může tento pojem znamenat také program na vytváření a úpravu textu nebo grafiky.[i]

Vyzkoušejte:

Představte si novinovou redakci. Pomocí myšlenkové mapy znázorněte, kdo všechno v takové redakci musí pracovat, aby médium bylo schopné tvořit svůj obsah.

editorkaCMYK

Zdroje:

[i] Internetová jazyková příručka 2008–2023. Editor. prirucka.ujc.cas, citováno dne 7. 5. 2023. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Dostupné online na: https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=editor_1.

 

Zpět do obchodu