Etický kodex novináře

Novinářská etika je významná součást profesní či aplikované etiky, jež se snaží ustavit principy správného jednání v rámci seriózní žurnalistiky. Mezi formy novinářské etiky řadíme i etické (profesní) kodexy. Etické kodexy jsou souhrnem principů a pravidel, které by měly být závazné pro každého příslušníka dané profese. Evropské a severoamerické kodexy se shodují na čtyřech hlavních etických principech, a to svoboda slova a tisku není totéž co libovůle slova a tisku; neubližovat druhým; čestnost jako předpoklad autority; participace na veřejném blahobytu.

V roce 1995 Česká televize jako médium veřejné služby přijala první etický kodex. V roce 1998 přijal Kodex novináře i Syndikát novinářů ČR.[i]

Tip:

Prozkoumejte Etický kodex České televize, Českého rozhlasu a ČTK. Jaké zásady by podle vás média měla dodržovat?

Zdroje:

[i] HALADA, Jan. OSVALDOVÁ, Barbora, ed. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 

MORAVEC, Václav. Proměny novinářské etiky. Praha: Academia, 2020.

 

Zpět do obchodu