FOMO

FOMO neboli Fear of Missing Out (strach ze zameškání) je pojem z angličtiny označující úzkost, která vzniká v souvislosti s vědomím, že se ostatní baví, zatímco daná osoba není přítomna a právě tedy prožívá FOMO.

FOMO se projevuje neustálou potřebou mít přehled o tom, co se děje. Mezi příznaky patří třeba podrážděnost, nervozita, netrpělivost, špatná nálada až úzkost. Pocitově vnímáte, že vám něco utíká.[i]

Tip:

Poslechněte si podcast Doba internetová o vlivu digitálních technologií na naše duševní zdraví.

fomoCMYK

Zdroje:

[i] ELHAI, Jon D. HAIBO, Yang. MONTAG, Christian. Fear of missing out (FOMO): overview, theoretical underpinnings, and literature review on relations with severity of negative affectivity and problematic technology use. Brazilian Journal of Psychiatry, 2020, č. 43, s. 203–209.

TANDON, Anushree. DHIR, Amandeep. ALMUGREN, Intesar. ALNEMER, Ghada Naif. MÄNTYMÄKI, Matti. Fear of missing out (FoMO) among social media users: a systematic literature review, synthesis and framework for future research. Internet Research, 2021, roč. 31, č. 3, s. 782–821.

MILYAVSKAYA, Marina. SAFFRAN, Mark. HOPE, Nora. KOESTNER, Richard. Fear of missing out: prevalence, dynamics, and consequences of experiencing FOMO. Motivation and Emotion, 2018, roč. 42, č. 5, s. 725–737.

 

Zpět do obchodu