Hate speech

Hate speech by se dal do češtiny přeložit jako nenávistný projev, přičemž se toto označení vztahuje především na projev veřejný. OSN tím rozumí jakýkoliv druh komunikace, který útočí nebo používá pejorativní či diskriminační jazyk vůči osobě nebo skupině na základě jejich identity. Jde tedy o útoky na jiné osoby z důvodu jejich náboženského vyznání, etnika, národnosti, rasy, původu, genderu či jiného faktoru.

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) rozděluje hate speech do několika kategorií: etnický, rasistický, náboženský, podporující terorismus a podrývající demokratický pořádek. Řada institucí v minulosti upozornila, že hate speech představuje riziko pro demokratické společnosti.

V současnosti se vede debata o tom, do jaké míry mají být nenávistné projevy postihovány a co vše pod ně máme zahrnout. I proto jsou nenávistné projevy v různých zemích postihovány odlišně. V České republice hrozí za veřejné podněcování k nenávisti vůči skupině osob až tři roky odnětí svobody.[i]

Diskuze ve skupině:

Setkali jste se někdy s hate speech? Nahlásili jste někdy nevhodné chování na sociálních sítích? Pokud ano, co se stalo?

Zdroje:

[i] Evropský soud pro lidská práva. Hate Speech. echr.coe.int, publikováno dne 1. 1. 2023, citováno dne 14. 5. 2023. Dostupné online na: https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Hate_speech_ENG.pdf.

FRANCO, Joshua. WARBURTON, Nigel. Should there be limits on hate speech? journals.sagepub.com, citováno dne 14. 5. 2023. Dostupné online na: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0306422013495621.

MCHANGAMA, Jacob. Will Banning Hate Speech Make Europe Safer? wsj.com, publikováno dne 4. 2. 2022, citováno dne 14. 5. 2023. Dostupné online na: https://www.wsj.com/articles/will-banning-hate-speech-make-europe-safer-11643985138.

Organizace spojených národů. United Nations Strategy and Plan of Action on Hate Speech. un.org, publikováno dne 1. 5. 2019, citováno dne 14. 5. 2023. Dostupné online na: https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/UN%20Strategy%20and%20Plan%20of%20Action%20on%20Hate%20Speech%2018%20June%20SYNOPSIS.pdf.

Rada Evropy. Council of Europe´s work on Hate Speech. coe.int, citováno dne 14. 5. 2023. Dostupné online na: https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/coe-work-on-hate-speech.

Rada Evropy. Hate Speech and violence. coe.int, citováno dne 14. 5. 2023. Dostupné online na: https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/hate-speech-and-violence.

 

Zpět do obchodu