Knihtisk

V polovině 15. století se v Evropě začal prosazovat knihtisk, umožňující mechanické a masové rozmnožování textu v do té doby nevídaném měřítku. Vynález je spojený zejména s osobou Johanna Gutenberga, i když i ten měl mnohé předchůdce. Díky knihtisku se mezi široké vrstvy obyvatelstva mohly písemnou formou dostávat znalosti a dovednosti.

Princip spočíval v tisku sériově odlévanými pohyblivými literami. Ty byly vyrývané do kovu odlévacími formičkami s vyhloubeným obrazem písmen. Do nich se odlévala písmena z jiného, snadněji tavitelného kovu. Díky této inovaci se celý proces zrychlil a zlevnil. Po otevření dalších a dalších tiskáren poklesla cena knih a vytvořil se základ knižního trhu, který funguje dodnes.

Nejčastěji byly hromadně tištěny náboženské texty, typicky Bible. Do produkce knih často zasahovali svým rozhodnutím panovníci, později cenzorské úřady.[i]

Diskuze ve skupině:

Kdybyste si měli vybrat, kterou knížku byste natiskli jako první? Proč?

Zdroje:

[i] BARBIER, Frédéric. Gutenberg's Europe: the book and the invention of Western modernity. Cambridge: Polity, 2017.

BĚLOHLAVÁ, Eva. Mediální výchova: učebnice pro 2. stupeň ZŠ odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Aktualizované vydání. Plzeň: Fraus, 2020.

VOIT, Petr. Encyklopedie knihy. Starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. Praha: Libri, 2006.

Historie knihtisku. polygraficketahaky.cz, citováno dne 13. 5. 2023. Dostupné online na: https://www.polygraficketahaky.cz/historie_knihtisku

 

Zpět do obchodu