Malinformace

Malinformace je typem informace, která je pravdivá, ale je vypuštěna za účelem někoho poškodit. Může jít například o zveřejnění něčích osobních údajů, různých citlivých informací ze zákulisí podniku nebo může jít o tzv. revenge porn – zveřejnění videa se sexuálním obsahem někoho, kdo si to nepřeje. Předpona z latinského mal- je interpretovatelná jako „škodlivý“.

Příkladem může být zveřejnění e-mailů Emmanuela Macrona v pátek před druhým kolem prezidentských voleb v roce 2017. Informace v e-mailech byly pravdivé. Nicméně zveřejnění těchto osobních informací těsně před zákazem pokrývání prezidentské kampaně médii mělo mít za efekt pokles jeho preferencí.[i]

 

Zdroje:

[i] BURÝŠEK, Jiří. Co je to dezinformace? bezfaulu.net, publikováno dne 19. 7. 2019, citováno dne 14. 5. 2023. Dostupné online na: https://bezfaulu.net/clanky/o-manipulaci/co-je-to-dezinformace/

WARDLE, Claire. DERAKHSHAN, Hossein. Information Disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making. rm.coe.int, publikováno dne 27. 9. 2017, citováno dne 14. 5. 2023. Dostupné online na: https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-researc/168076277c.

 

Zpět do obchodu