Masová média

Masová média nabízí obsahy ke krátkodobému užití (zábava, zpravodajství), které mají aktuální charakter a jsou produkovány formálními organizacemi prostřednictvím moderních technologií, které slouží k rozmnožení sdělení a následné distribuci.

Typicky je komunikace převážně jednosměrná, tedy bez možnosti výměny role média a publika. I když dochází díky nástupu internetu ke změnám, média stále získávají zpětnou vazbu spíše opožděně a interaktivita je často možná spíše prostřednictvím dalších technologií (např. hlasování v televizních soutěžích o vítězi na webu média).

Vlivu masmédií na publikum se věnuje řada mediálních teorií. Masmédia působí na publikum prakticky neustále, vytváří obecné hodnoty, upevňují nebo rozvolňují normy. Podle teorie nastolování agendy mají v podstatě vliv na to, o kterých tématech se ve veřejném prostoru mluví a která témata vnímá publikum jako důležitá.

Hlavními druhy masmédií jsou především tisk, film, rozhlas a televize. Příkladem českých masmédií je Česká televize, Český rozhlas, TV NOVA nebo TV Prima.[i]

Vyzkoušejte:

Vymyslete si vlastní médium. Jak by se jmenovalo? O čem byste informovali? Jednalo by se o noviny, televizní stanici nebo internetové zpravodajství?

Zdroje:

[i] JIRÁK, Jan. KÖPPLOVÁ, Barbora. Masová média. Druhé přepracované vydání. Praha: Portál, 2015. 

KUNCZIK, Michael: Základy masové komunikace. První vydání. Praha: Karolinum, 1995, s. 17.

Sociologická encyklopedie. Komunikace masová. encyklopedie.soc.cas.cz, citováno dne 13. 5. 2023. Dostupné online na: https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Komunikace_masov%C3%A1.

 

Zpět do obchodu