Mediální gramotnost

Mediální gramotností se rozumí schopnosti, dovednosti a znalosti potřebné k uvědomělému hodnocení mediálních technologií, obsahů a vlastního zacházení s nimi.

Začíná u samotného přístupu k médiím či technologiím a u jejich užívání. Mediální gramotnost by měla vést ke kritickému uvažování jak o mediálním obsahu nabízeném médii (například zábavné, bulvární, zpravodajské nebo manipulativní obsahy), tak o mediálním obsahu (včetně příspěvků na sociálních sítích), který tvoří sám jedinec. Užívat obsah a technologie by měl jedinec emancipovaně a uvědoměle ve svůj prospěch, obzvláště coby občan či občanka konkrétní země, ale i světa. Mediálně gramotný jedinec má schopnosti, dovednosti a znalosti, díky kterým je schopný zamýšlet se nad mediálním prostředím či pozicí médií a technologií v současném světě.[i]

Tip:

Zajímá vás více o mediální gramotnosti? Na blogu Fakescape se tématu věnujeme v samostatné rubrice.

Zdroje:

[i] LIVINGSTONE, Sonia. What is media literacy?  Intermedia. 2004, roč. 32, č. 3. s. 18–20. Citováno dne 8. 5. 2023. Dostupné online i na: https://eprints.lse.ac.uk/1027/1/What_is_media_literacy_(LSERO).pdf.

SLOBODA, Zdeněk. Mediální výchova v rodině: postoje, nástroje, výzvy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 33–35.

 

Zpět do obchodu