Prime time

Prime time známe v češtině pod pojmem hlavní vysílací čas. Jedná se o dobu, kdy sleduje televizi či poslouchá rádio nejvíce diváků a posluchačů.

Hlavní vysílací čas se různí podle jednotlivých zemí, ale tradičně je za hlavní vysílací čas v televizi považována doba mezi 19:00–23:00 hodinou.

Hlavní vysílací čas v rádiu je také jinak nazýván drive time. Jedná se o čas, kdy nejvíce lidí jezdí autem do práce či z práce, od čehož se také odvíjí typická doba rádiového hlavního vysílacího času, která je v ranních hodinách většinou mezi 7:00–11:00 hodinou a v odpoledních mezi 15:00–19:00 hodinou.[i]

Zdroje:

[i]  AM/FM Radio Listeners Spend the Majority of Their Time With Their Favorite Station. marketingcharts.com, publikováno 18. 12. 2017, citováno dne 28. 6. 2022. Dostupné online na: https://www.marketingcharts.com/cross-media-and-traditional/radio-traditional-and-cross-channel-81678.

What Time is Really Primetime. nielsen.com, publikováno 1. 9. 2011, citováno dne 28. 6. 2022.  Dostupné online na: https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2011/what-time-is-really-primetime/.

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus. Prime time. dictionary.cambridge.org, citováno dne 13. 5. 2023. Dostupné online na: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/prime-time

Prime time on Radio. Morning? exchange4media.com, publikováno 2. 8. 2002, citováno dne 28. 6. 2022. Dostupné online na: https://www.exchange4media.com/media-radio-news/prime-time-on-radio.-morning-5795.html.

 

Zpět do obchodu