Publicistika

Publicistika tvoří spolu se zpravodajstvím dvě základní žurnalistická odvětví médií. Jejím cílem je čtenáře informovat, ovlivnit, poučit nebo o něčem přesvědčit. Od zpravodajství se liší tím, že odráží subjektivní názor či postoj autora. Ten vedle analýzy, hodnocení a různých přesvědčovacích prostředků využívá i různé racionální a emoční prvky.

Využívá jazykové i kompoziční literární postupy (např. metafory) i různé jazykové vrstvy včetně nespisovných (v charakteristice postav apod.). Mezi žánry české publicistiky, ať už v jakémkoli médiu, patří článek (především komentář), sloupek, fejeton, soudnička, recenze a v elektronických médiích také reportáž, interview apod.[i]

Zdroje:

[i] DOBEŠOVÁ, Kateřina. Publicistika. mediator1.upmedia.cz, publikováno dne 11. 12. 2016, citováno dne 12. 5. 2023. Dostupné online na: http://mediator1.upmedia.cz/slovnicek/publicistika/.

HALADA, Jan. OSVALDOVÁ, Barbora, ed. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017.

Zpět do obchodu