Satira

Satira podle Internetové jazykové příručky představuje literární druh využívající ke kritice různých jevů ironii, sarkasmus, výsměch nebo vtip. Také to může být samotné umělecké dílo, které zesměšňuje nebo ostře kritizuje záporné jevy skutečnosti.

V 19. století se tvůrcem novodobé české satiry stal Karel Havlíček Borovský. Jeho básnické dílo a také písně, jako Tyrolské elegie nebo Král Lávra, byly posilou pro vytvoření demokratické společnosti, protože napadaly feudální systém.[i]

Zdroje:

[i] Internetová jazyková příručka 2008–2023. Satira. prirucka.ujc.cas, citováno dne 13. 5. 2023. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Dostupné online na: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=satira.

ŘEPKOVÁ, Marie. Počátky Havlíčkovy satiry. Česká Literatura. 1956, roč. 4, č. 4, s. 281–293. Citováno dne 13. 5. 2023. Dostupné online i na: http://www.jstor.org/stable/43322282.

Zpět do obchodu