Spin doctoring

Spin doctoring je název pro cílené ovlivňování veřejného vnímání určité situace. Jedná se o chování, které má za cíl změnit vnímání dané situace ve prospěch určité osoby, instituce nebo politické strany. Příkladem může být situace, kdy je třeba politický skandál přebít jiným, méně důležitým tématem.

Názory na spin doctoring se rozcházejí, a ačkoliv jej někteří považují za součást politické komunikace, jeho odpůrci ho přirovnávají k propagandě.

Spin doctor je pak osoba, která vykonává spin doctoring, tedy vymýšlí, jak události „přikrášlit“ či „přebít“ ve prospěch dané osoby.[i]

Tip:

Téma zajímavě zpracovává americký film Vrtěti psem (nevhodné pro ZŠ).

Zdroje:

[i] Institut politického marketingu. Slovník politického marketingu: Spin doctoring. politickymarketing.com, publikováno dne 1. 1. 2013, citováno dne 14. 5. 2023. Dostupné online na: https://politickymarketing.com/glossary/spin-doctoring

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus. Spin doctor. dictionary.cambridge.org, citováno dne 14. 5. 2023. Dostupné online na: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/spin-doctor

 

Zpět do obchodu