Tisková zpráva

Tisková zpráva (PR zpráva, zpráva pro tisk nebo ang. press release) je nástrojem marketingové komunikace, který se zasílá novinářům s cílem zvýšit povědomí o firmě, organizaci a její činnosti. Zveřejňování a posílání tiskových zpráv je běžné pro oblast public relations. Tisková zpráva se doporučuje jako stabilní součást PR strategie firem a neziskových organizací.

Jak tisková zpráva vypadá?

Tisková zpráva obvykle bývá psaná pyramidovou strukturou. Skládá se z titulku, perexu, těla zprávy a obsahuje informace o daném subjektu, včetně mediálního kontaktu, který mohou novináři využít k položení doplňujících otázek a ilustračních fotek.

Optimální délka tiskové zprávy je 3 až 4 odstavce. V tiskové zprávě můžete novináři představit váš začínající projekt, plány a akce na následující období či můžete shrnout vaše minulé projekty a nedávná ocenění.[i]

Zdroje:

[i] HROMÁDKOVÁ, Eva. [Návod] Jak napsat tiskovou zprávu, která neskončí v e-mailovém koši. obsahova-agentura.cz, publikováno 7. 4. 2021, citováno dne 13. 5. 2023. Dostupné online na: https://www.obsahova-agentura.cz/blog/jak-napsat-tiskovou-zpravu.  
SCHWARZ, Martin. Krok za krokem: Jak napsat tiskovou zprávu. psavaruka.cz, publikováno 7. 2. 2022, citováno dne13. 5. 2023. Dostupné online na: https://psavaruka.cz/2022/02/07/jak-napsat-tiskovou-zpravu/.  

MATOUŠOVÁ, Tereza. Jak napsat tiskovou zprávu, o kterou budou mít média zájem. monitora.cz, citováno dne 13. 5. 2023. Dostupné online na: https://monitora.cz/znalosti/jak-napsat-tiskovou-zpravu-o-kterou-budou-mit-media-zajem/

 

Zpět do obchodu