Titulek

Titulky rozdělujeme na novinový a internetový, krátký a dlouhý nebo podle funkce na popisný, informační, orientační a estetický.

Novinový titulek je nadpis a u většiny tiskovin obvykle i hlavní poutač, který svým ztvárněním a umístěním zásadně ovlivňuje působení tiskoviny. Jinými slovy, cílem titulku je upoutat pozornost čtenářů, vzbudit jejich zvědavost, ulehčit výběr a naznačit obsah článku.

Internetový titulek je řádek v hlavičce zdrojového kódu. Zobrazuje se v záložce internetového prohlížeče a ve výsledcích vyhledávání. Internetovým titulkem proto nestačí jen zaujmout, ale musíte do něj vložit i důležitá klíčová slova.[i]

Zdroje:

[i] OSVALDOVÁ, Barbora, ed. Zpravodajství v médiích. Vydání třetí, revidované. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020. 

HALADA, Jan. OSVALDOVÁ, Barbora, ed. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 

 

Zpět do obchodu