Umělá inteligence

Umělá inteligence neboli AI (Artificial Intelligence) znamená dovednost strojů napodobovat schopnosti člověka, jako je myšlení, učení se, plánování a kreativita. Počítačový systém s umělou inteligencí vytváří předpovědi nebo provádí akce na základě vzorů ve stávajících datech a dokáže se učit z vlastních chyb a tím zvyšovat svou přesnost.

AI můžeme dělit na softwarovou (virtuální asistenti, software pro analýzu obrazu, vyhledávače, systémy rozpoznávání řeči a obličeje) a zabudovanou umělou inteligenci (roboti, autonomní auta, drony).

Výhodou AI je zefektivnění některých odvětví i zlepšení některých aspektů každodenního života. Hrozbou spojenou s AI je například manipulace dat, ze kterých čerpá, tzv. mathwashing, dopad AI na pracovní místa nebo bezpečnostní rizika spojená s hackerstvím a únikem osobních dat.[i]

Tip:

Vytvořte si vlastní text generovaný pomocí nástrojů, jako je například ChatGPT. Jsou informace pravdivé? Jak nástroj pracuje se zdroji?

Zdroje:

[i] Azure. Co je umělá inteligence? azure.microsoft.com, citováno dne 14. 5. 2023. Dostupné online na: https://azure.microsoft.com/cs-cz/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-artificial-intelligence/#types.

Zpravodajství Evropský parlament. Co je umělá inteligence a jak ji využíváme? europarl.europa.eu, publikováno dne 4. 9. 2020, citováno dne 14. 5. 2023. Dostupné online na: https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20200827STO85804/umela-inteligence-definice-a-vyuziti.

Zpravodajství Evropský parlament. Umělá inteligence: rizika i příležitosti. europarl.europa.eu, publikováno dne 23. 9. 2020, citováno dne 14. 5. 2023. Dostupné online na: https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20200918STO87404/umela-inteligence-jake-jsou-vyhody-a-nevyhody

 

Zpět do obchodu