Uzávěrka

Uzávěrka nebo deadline je poslední termín, do kterého musí být práce nebo úkol splněny. Často to také může být datum a čas, kdy je třeba doručit podklady, aby materiál mohl být v médiu zveřejněn v požadovaném čase.

Redakční uzávěrka je konečný termín stanovený redakcí autorům pro odevzdání jejich příspěvků, které mají být zařazeny do nejbližšího čísla periodika (nebo do rozhlasového či televizního pořadu). Termín se stanovuje vzhledem k předpokládanému datu vydání tak, aby redakce ještě stačila příspěvky zkorigovat, upravit a připravit k vlastnímu vydání.[i]

Zdroje:

[i] OSVALDOVÁ, Barbora. HALADA, Jan a kol. Encyklopedie praktické žurnalistiky. Praha: Libri, 1999, s. 198.

 

Zpět do obchodu