Veřejnoprávní média

Veřejnoprávní média jsou druhem médií, která jsou financována z veřejných prostředků, pomocí tzv. koncesionářských poplatků. Poplatek k roku 2023 činil za televizi 135 Kč a za rádio 45 Kč měsíčně.

Cílem tohoto druhu média je nezaujatě informovat obyvatele státu a zabránit tak zneužití jedné či více stran v prosazování jejich názorů skrz médium. Jejich působení, povinnosti a pravomoce jsou definované zákonem. Často jsou označována za čtvrtý pilíř demokracie. Nejen veřejnoprávním novinářům se poté přezdívá hlídací psi demokracie.

V České republice máme tři veřejnoprávní média: Českou televizi, Český rozhlas a Českou tiskovou kancelář. Česká televize a rozhlas vznikly v roce 1992, ČTK o rok později.

Veřejnoprávní média musí rozvíjet kulturní identitu a právní povědomí občanů. Na jejich fungování dohlíží volení dozorčí Rady.[i]

Zdroje:

[i] Jeden svět na školách. Média veřejné služby. jsns.cz, citováno dne 14. 5. 2023. Dostupné online na: https://www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani/bulletin-medialni-vzdelavani/ceska-medialni-krajina/3.-dil-media-verejne-sluzby.

Česká televize. TV poplatky pro domácnosti rychle a přehledně. poplatky.ceskatelevize.cz, citováno dne 14. 5. 2023. Dostupné online na: https://poplatky.ceskatelevize.cz/domacnost.

Česká televize. Historie loga České televize. youtube.com, publikováno dne 19. 4. 2012, citováno dne 14. 5. 2023. Dostupné online na: https://www.youtube.com/watch?v=zd7On6Bm0I4.

Zákon České národní rady ze dne 7. listopadu 1991 o České televizi. img.ceskatelevize.cz, citováno dne 14. 5. 2023. Dostupné online na: https://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/zakony/pdf/zakon-o-ceske-televizi-2017.pdf?verze=2021-03-19-14:59:40&_ga=2.253861130.343358835.1616080194-1602311792.1598463544.

Kodex České televize. ceskatelevize.cz, citováno dne 14. 5. 2023. Dostupné online na: https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/kodex-ct/preambule-a-vyklad-pojmu/.

Zákon č. 484/1991 Sb. Zákon České národní rady o Českém rozhlasu. zakonyprolidi.cz, citováno dne 14. 5. 2023. Dostupné online na: https://www.zakonyprolidi.cz/print/cs/1991-484/zneni-20150502.htm?sil=1.

Kodex Českého rozhlasu. rada.rozhlas.cz, citováno dne 14. 5. 2023. Dostupné online na: https://rada.rozhlas.cz/kodex-ceskeho-rozhlasu-7722382.

Zákon č. 517/1992 Sb. Zákon České národní rady ze dne 21. října 1992 o České tiskové kanceláři. i4.cn.cz, citováno dne 14. 5. 2023. Dostupné online na: https://i4.cn.cz/ctk/PDF/Zakon_c_517-1992_Sb._o_CTK.pdf.

Kodex České tiskové kanceláře. ctk.cz, citováno dne 14. 5. 2023. Dostupné online na: https://www.ctk.cz/o_ctk/kodex/.

 

Zpět do obchodu