Zpráva

Zpráva jako základní a nejstarší útvar zpravodajství informuje o aktuálním dění. Musí odpovídat na základní otázky: kdo, co, kdy, kde, jak, proč. Principem stavby zprávy je tzv. obrácená pyramida. To znamená, že začíná nejdůležitějšími informacemi a postupuje k méně a méně důležitým. Přímé řeči, tedy citace, jsou ve zprávě naprosto nutné. Musí u nich ale být také uvedeno,  kdo je řekl.[i]

Zdroje:

[i] OSVALDOVÁ, Barbora, ed. Zpravodajství v médiích. Vydání třetí, revidované. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020. 

HALADA, Jan. OSVALDOVÁ, Barbora, ed. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 

 

Zpět do obchodu