Zpravodajství

Rozlišujeme dva základní druhy žurnalistiky, zpravodajství a publicistiku. Zpravodajství stojí na faktech a událostech. Publicistika s nimi pracuje také, ale přidává k nim postoje, názory a emoce autora.

Zpravodajství obsahuje jen fakta bez názorů autora. To dává čtenáři možnost vytvořit si na událost názor vlastní. Proto by ale zpravodajství mělo být pokud možno přesné, vyvážené, nepředpojaté, poctivé, nestranné a informace by měly být ověřeny minimálně ze dvou nezávislých zdrojů.

Výše uvedené znamená, že novinář pracuje při vytváření zpravodajského článku jen s fakty, ne s vlastními předsudky a preferencemi. Zároveň nedává větší prostor svému oblíbenému politikovi před ostatními.

Mezi zpravodajské žánry patří například zpráva, zpravodajská reportáž a zpravodajský rozhovor.[i]

Zdroje:

[i] FAKESCAPE. Nekrm Kachnu. Brno: Fakescape, 2021.

Zpět do obchodu